Hey A

            Mann!

Schürzenjägerfanclub Schürzenjäger sind stärker

Ledenadministratie:

Galgenweg 103, 4761 KS Zevenbergentel./fax. 0168 327533

      

ING Bankrek.nr.: 65.73.98.152 t.n.v. L.J.H. Kaal, inzake: "Schürzenjäger sind stärker" te Apeldoorn.


Voorzitter: Bertus Westerveld, Het Schip 222, 7325 NL Apeldoorn. Tel/fax: 055-3661669

Ledenadministratie: Patricia de Vries, Galgenweg 103, 4761 KS Zevenbergen.  Tel/fax: 0168-327533

Penningmeester: Hans Kaal, Textielweg 35, 7311 GD Apeldoorn. Tel.: 055-5220824

Bestuurslid: Steffen Mielke, T. van Doesburgstraat 45, 7545 RG Enschede. Tel.: 053-4344226


Schürzenjägerfanclub "Schürzenjäger sind stärker", 25 oktober 1997 opgericht, telt momenteel zo’n 65 leden.

Het doel van de fanclub is:

*met een aantal gelijkgestemde mensen concerten bezoeken;

*gezamenlijk entreekaarten bestellen, waardoor de verzendkosten en kosten voor betalingsverkeer lager zijn;

*gezamenlijk fanartikelen inkopen waardoor de verzend/behandelingskosten ook hier lager zijn;

*doordat er meerdere mensen Schürzenjäger CD’s willen hebben, is het mogelijk deze CD’s te kopen bij de fanclub tegen aantrekkelijke prijzen.

*gezamenlijk abonnementen op de Hey-Mann betalen, hierdoor kosten besparen.

*Het belangrijkste is dat bij dit alles GEZELLIGHEID voorop staat.

 

Om ervoor te zorgen dat dit ook echt een gezellige fanclub wordt verschijnt er 4x per jaar een fanclubblad (in kleur) waarin opgenomen de activiteiten van de fanclub, aardige wetenswaardigheden, reportages van concertbezoek door clubleden, etc. Ook zullen hierin concertdata etc. worden opgenomen. (er zijn immers ook leden welke geen abonnement hebben op de Hey-Mann)

Dit fanclubblad wordt zoveel mogelijk van tekst voorzien door de leden. Een ieder die iets te melden heeft wat met Schürzenjäger te maken heeft kan dit aanleveren op bovenstaand adres, waarna dit in de eerstvolgende uitgave van het fanclubblad wordt geplaatst.

Er wordt 4x per jaar een gezellige bijeenkomst (waarvan 1x barbecue, o.i.d.) gehouden voor de fanclubleden, waarbij introducés van harte welkom zijn. Deze fanclubbijeenkomsten zijn telkens op een andere locatie, verspreidt over het gehele land, en hebben meestel een thema zoals: Karten, Bowlen, Sjoelen, Barbecuen, etc. Deze avonden worden omlijst met Schürzenjägermuziek/video.

Omdat er kosten zijn verbonden aan het verzorgen van een fanclubblad en aan de verzending ervan, maar ook omdat er kosten kleven aan het verzorgen van de fanclub geldt er een contributie van fl. 40,- per kalenderjaar per gezin (incl. kinderen tot 18 jaar).

Mocht U lid willen worden van onze fanclub, dan kunt u dit doen door invulling van onderstaand strookje en dit te zenden aan bovenstaand adres. Tevens dient er dan een bedrag van fl. 40,- + fl. 10,- (inschrijfgeld) = fl. 50,- te worden overgemaakt op ING Bankrek.nr.: 65.73.98.152 t.n.v. L.J.H. Kaal, inzake: Schürzenjäger sind stärker, te Apeldoorn.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Middels dit strookje meld ik mij aan als lid van Schürzenjägerfanclub "Schürzenjäger sind stärker"

Naam: ----------------------------------------- Voorletter(s): ----------------

Straatnaam: ------------------------- nr: ------- Roepnaam: ----------------

Postcode: --------- te: --------------------------- Tel. nr.: ----------------

Gezin bestaat uit: ---------------- personen

 

Ik heb het bedrag van fl. 50,00 (40,00+10,00) overgemaakt op:

ING bankrek.nr.: 65.73.98.152 t.n.v. L.J.H. Kaal, inzake: "Schürzenjäger sind stärker" te Apeldoorn.

o.v.v. lidmaatschap fanclub 1999.